Komerční zóna 516
687 38 Nedakonice
Tel.: +420 572 543 281

Zavedení Identifikačních čísel zařízení – IČZ

19.10.2015

V souvislosti s nově platnou legislativou upozorňujeme na nově zavedená Identifikační čísla zařízení – IČZ (CZ kódy). Níže si můžete stáhnout seznam našich jednotlivých zařízení i s CZ kódy.

 

SEZNAM ZAŘÍZENÍ VE SKUPINĚ REC GROUP

 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) je pojem, který se do zákona o odpadech 185/2001 Sb. (Zákon) dostal tzv. „Ekoauditovou“ novelou 169/2013 Sb. IČZ slouží pro jednoznačné označení všech zařízení, do kterých je možné předávat odpad. Za přidělování IČZ zodpovídají krajské úřady. Zároveň platí, že pro plnění evidenčních a ohlašovacích povinností bude muset každý ve své evidenci IČZ používat a to jak pro identifikaci ohlašovatele v roli provozovatele zařízení, tak i pro identifikaci partnerských subjektů (oprávněných osob ve smyslu Zákona).

Samotné používání IČZ v průběžné evidenci odpadů a v ročním hlášení bude povinné od 1. 1. 2016 s výjimkou zpracovatelů elektrozařízení, kteří již musí dle současně platné vyhlášky 352/2005 Sb. IČZ používat (od 1. 1. 2015).

Zdroj: INISOFT